Společnost sun&sky s.r.o. se sídlem Brno, Nové sady 996/25, PSČ: 602 00, IČ: 03204740, jako správce osobních údajů (dále jen Správce) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen Subjekt údajů) o tom, že osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány, budou zpracovány za účelem plnění smlouvy (čl.6 odst. 1 písm. b) Nařízení). Osobními údaji, které budou zpracovány jsou jméno, příjmení, bydliště, tel.číslo, email.

Práva Subjektu údajů stanovená v čl. 15 až čl. 22 Nařízení (právo na informace, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování) lze uplatnit v sídle Správce během otevírací doby provozovny.